Cursos 
Educación Física 3ºESO. J. Carlos Castellanos
Ámbito Lingüístico-Social PMAR3º-Olga Grien
Tecnología 3ºESO-Loli FeijooEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
Ámbito Científico-Matemático. PMAR 3ºESO-Cristina Sande
Francés 3ºESO-Carmen Armental
Ámbito Científico-Matemático. PMAR 3ºESO. María Temes
Lengua Española 3ºESO. Ángeles Balseiro
Tecnoloxías 3ºESO-Isabel FústerEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
Matemáticas 3ºESO. Luis VázquezEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
Curso de Inglés 3ºESO-PDC
Tecnoloxía 3ºESO-PDC. Isabel Fúster
Classical Civilization. Fernando Domènech
Curso de Bioloxía-Xeoloxía 3ºESO. María TemesEste curso esixe unha chave de inscrición
Curso de Inglés 3ºESO