Introdución á Aula Virtual
(IAV)

 Este curso permite o acceso a usuarios convidados

Este curso contén algunha información básica acerca do uso das aulas virtuais creadas baixo a plataforma Moodle.

Este curso permite o acceso a usuarios convidados